Tai Chi Wu - échauffement

Wu Qi Chi Gong

Wu qi chi gong niv avancé, jeudi 12'30.

Qi gong Etoile polaire de Wei bao Shang

Wu qi chi gong